Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url

Download facebook video Mike đi lame đi hooc rồi các chế ạ

Mike đi lame, đi hooc rồi các chế ạ
Tết của Ad năm nào cũng chỉ thế này thôi
===================
05/02 Lì xì Icon ngay tại Fanpage : [ Bit.ly Link ]
Nguồn : WeLax
Embed Facebook Video
Video Loading ...
Tết của tôi
191 likes - 15 comments

10/15 Top Comments

View all comments on facebook
Thien Vi
Tien Nguyen
Tien Nguyen
Ngo My
Him Nguyễn
Bích Trâm
Đức Tài
Lý An Nhiên
Trần Ngọc Tân
Lê Miu