Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url

Download facebook video Đôi khi cần 1 cơn mưa để mọi thứ thay đổi

Đôi khi cần 1 cơn mưa để mọi thứ thay đổi
Embed Facebook Video
Video Loading ...
Đại Kỷ Nguyên - Video

Đôi khi cần 1 cơn mưa để mọi thứ thay đổi 💓💓

1644 likes - 55 comments

10/55 Top Comments

View all comments on facebook
Hoàng Nguyễn
Hoài Thanh
Phạm Hương
Hoan Le
Thành Nguyên
Hoang Mai Huynh
Phí Kiều Oanh
Minh Quân
Quang Trần
Nguyen Thuy Tien

More videos from Đại Kỷ Nguyên

[LIVE] Từ vựng thông dụng part 4
Download facebook video LIVE  Từ vựng thông dụng part 4

Học tiếng Anh

FACEBOOK
Cuộc Đua bò ở An Giang
Download facebook video Cuộc Đua bò ở An Giang

Đại Kỷ Nguyên - Video

FACEBOOK
Xuan Thinh Vu
Đức Khánh
Truyền thuyết về Hoa Ưu Đàm, Cơ duyên vạn cổ!
Download facebook video Truyền thuyết về Hoa Ưu Đàm Cơ duyên vạn cổ

Truyền thuyết về Hoa Ưu Đàm, Cơ duyên vạn cổ

FACEBOOK
Nga Dong
Ngọc Diệp