Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url

Download facebook video Giờ ăn đến rồi vào vị trí thôi

Giờ ăn đến rồi, vào vị trí thôi!
Credit: storyful
Embed Facebook Video
Video Loading ...
Download facebook video Giờ ăn đến rồi vào vị trí thôi
15678 likes - 735 comments

10/735 Top Comments

View all comments on facebook
Hoàng Hiển
Sophia Nguyễn
Kim Huệ Nguyễn
Cua
Quyên Nguyễn
Hiếu Trung
Hồng Vân Nguyễn
Hà An
Đại Minh Tứ
Cỏ May

More videos from Đại Kỷ Nguyên

Đại Kỷ Nguyên
Đại Kỷ Nguyên
10/23/2017 at 22:01. Facebook
Với 'lò nướng' này, bạn có thể làm pizza ngay sau vườn nhà mình!
Credit: Mr. DK DIY
Download facebook video Với 'lò nướng' này bạn có thể làm pizza ngay sau vườn nhà mình
FACEBOOK
Hong H Ng
Lưu Gia Linh
Đại Kỷ Nguyên
Đại Kỷ Nguyên
10/23/2017 at 21:01. Facebook
Giải cứu động vật: Chú chó vô gia cư này đã thay đổi 1 cách tuyệt vời!
Credit: Hope For Paws
Download facebook video Giải cứu động vật: Chú chó vô gia cư này đã thay
FACEBOOK
Hien Lam Hong
Long Đong Hà
Đại Kỷ Nguyên
Đại Kỷ Nguyên
10/23/2017 at 19:01. Facebook
Bạn có tin đây là chiếc bồn khi hoàn thành?
Credit: Subscribe to his channel for more amazing videos: Eamon Walsh DIY (goo.gl/XDGkbP)
Download facebook video Bạn có tin đây là chiếc bồn khi hoàn thành
FACEBOOK
Tin GiaiThuong
Lưu Gia Linh
Đại Kỷ Nguyên
Đại Kỷ Nguyên
10/23/2017 at 18:01. Facebook
Đây là cách mà họ làm nghệ mộc trong quá khứ!
Credit: Creator/Artist- Mr. Chickadee ([ Goo.gl Link ]
Download facebook video Đây là cách mà họ làm nghệ mộc trong quá khứ
FACEBOOK
Hữu Hiệu
Don Phan