Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url

Download facebook video Phiền não ngày ngày đều có nhưng nếu không tự tay nhặt

Phiền não ngày ngày đều có nhưng nếu không tự tay nhặt lên thì người ta đâu phải u sầu nhiều đến vậy?
Embed Facebook Video
Video Loading ...
Cứ mãi phiền muộn vì tâm chẳng chịu buông

Phiền não ngày ngày đều có nhưng nếu không tự tay nhặt lên thì người ta đâu phải u sầu nhiều đến vậy?

654 likes - 11 comments

9/11 Top Comments

View all comments on facebook
Diep Ho
KiKi Nguyen
Thuydung Trinh
Dieu Toan
Danh Vô
Thao Nguyen
Binh Nguyen
Minh Tâm Châu
Lan Anh

More videos from Tĩnh Tâm

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
02/21/2018 at 14:15. Facebook
AI CŨNG NÊN ĐỌC TRƯỚC TUỔI 30, TRÁNH VỠ MỘNG
Download facebook video AI CŨNG NÊN ĐỌC TRƯỚC TUỔI 30 TRÁNH VỠ MỘNG

Ai cũng nên đọc trước tuổi 30

FACEBOOK
My Xuyen
Ki Nguyên Tâm Linh
Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
02/21/2018 at 08:16. Facebook
THÈM LÀM CÔ GÁI NHỎ
------------------
"Chẳng tham danh với lợi
Chẳng đấu đá chợ đời
Về dựa vai người ấy
Ngắm lá chiều vàng rơi..."
Download facebook video THÈM LÀM CÔ GÁI NHỎ "Chẳng tham danh với lợi Chẳng đấu

Thèm làm cô gái nhỏ

FACEBOOK
Ngoc Loi
Đức Trần