Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url

Download facebook video Phiền não ngày ngày đều có nhưng nếu không tự tay nhặt

Phiền não ngày ngày đều có nhưng nếu không tự tay nhặt lên thì người ta đâu phải u sầu nhiều đến vậy?
Embed Facebook Video
Video Loading ...
Cứ mãi phiền muộn vì tâm chẳng chịu buông

Phiền não ngày ngày đều có nhưng nếu không tự tay nhặt lên thì người ta đâu phải u sầu nhiều đến vậy?

649 likes - 11 comments

9/11 Top Comments

View all comments on facebook
Diep Ho
KiKi Nguyen
Thuydung Trinh
Dieu Toan
Danh Vô
Thao Nguyen
Binh Nguyen
Minh Tâm Châu
Lan Anh