Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url

Download facebook video Nguy hiểm quá Bảo Ngậu Người phán xử đã đến Nhà hàng

Nguy hiểm quá!
Bảo Ngậu (Người phán xử) đã đến Nhà hàng :(
Embed Facebook Video
Video Loading ...
Download facebook video Nguy hiểm quá Bảo Ngậu Người phán xử đã đến Nhà hàng
4103 likes - 633 comments

10/633 Top Comments

View all comments on facebook
Vô Hiệu Hóa
Hiền Ok
Hsinger Tran
Kien Chu
Tuấn Tự Tin
Đình Hùng
Nguyễn Hoàng Nam
김은수
Nguyễn Viết Quân
Quan Phihong

More videos from Bữa trưa vui vẻ

Nhá một ít để khán giả bật VTV6 để lắng nghe Ngọc Ánh hát :)))
Download facebook video Nhá một ít để khán giả bật VTV6 để lắng nghe Ngọc Ánh hát :
FACEBOOK
Linh Su