Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url

Download facebook video Cùng khám phá Bữa trưa vui vẻ hôm này cùng Minh Xù nha 3

Cùng khám phá Bữa trưa vui vẻ hôm này cùng... Minh Xù nha!! <3
Embed Facebook Video
Video Loading ...
Download facebook video Cùng khám phá Bữa trưa vui vẻ hôm này cùng Minh Xù nha 3
1749 likes - 298 comments

10/298 Top Comments

View all comments on facebook
Trương Huỳnh Trúc Phương
Nguyễn Nhi
Đặng Hằng
Phạm Thuỳ Trang
Đỗ Thu
Hồ Thị Phùng Trang
Hồ Thị Phùng Trang
Tra My
Phạm Ngọc Thế
Quỳnh Bobo