Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url
Lozi.vn
Lozi.vn
05/17/2017. Facebook

Download facebook video Trời ơi BUFFET LẨU 2 NGĂN GÀ XÀO PHÔ MAI chỉ 149k/người

Trời ơi BUFFET LẨU 2 NGĂN + GÀ XÀO PHÔ MAI chỉ 149k/người
Embed Facebook Video
Video Loading ...
Download facebook video Trời ơi BUFFET LẨU 2 NGĂN GÀ XÀO PHÔ MAI chỉ 149k/người
397 likes - 99 comments

10/99 Top Comments

View all comments on facebook
Bùi Mỹ Hạnh
Nguyễn Minh Thắng
Sea Wind
Pham Anh
Híu Híu
Trần Ngọc An
Trần Ngọc An
Trần Ngọc An
Thu Hường Nguyễn
Mai Phương Ngân