Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url

Download facebook video Khuyến mãi hấp dẫn từ Friso Mua 3 có quà mà mua

Khuyến mãi hấp dẫn từ Friso. Mua 3 có quà mà mua 1 cũng có quà, còn chờ gì mà không mua ngay mẹ ơi!
Thời gian khuyến mãi áp dụng từ 01/04-30/04/2017" tại tất cả các cửa hàng và siêu thị bán Friso trên toàn quốc.
Embed Facebook Video
Video Loading ...
Download facebook video Khuyến mãi hấp dẫn từ Friso Mua 3 có quà mà mua
2632 likes - 485 comments

10/485 Top Comments

View all comments on facebook
Hà Enly
Nắng Nhạt
Phuong Nguyen
Ngo Thi Luyen
Ngoc Thanh Vo
Thuong Pham
Uyên Linh Bùi
Đào Hoa Lê
Phuong Thuy Nguyen
NV HongTan Xiaoyu