Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url
Nuôi Con
Nuôi Con
07/02/2017. Facebook

Download facebook video "trâu điên" bất ngờ húc liên tiếp vào 1 người đàn ông

"trâu điên" bất ngờ húc liên tiếp vào 1 người đàn ông ngay trên sới thi đấu khiến người này tử vong ngay sau đó...
Đây chính là vụ tan nạn nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.
Embed Facebook Video
Video Loading ...
Đồ Sơn: Trâu điên húc tử vong chủ nhân

"Ông trâu điên" bất ngờ húc liên tiếp vào 1 người đàn ông ngay trên sới thi đấu khiến người này tử vong ngay sau đó...

Đây chính là vụ tan nạn nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Xem thêm Video định dạng Mutex tại #Mutex #Gd

Ad: Heal

98 likes - 51 comments

10/51 Top Comments

View all comments on facebook
Nguyễn Duy
Hoàng Loan
Tuyen Tran
Vu Cuong
Trần Linh
Thom Nguyen
Bui Xuan Chung
Ngô Tú
Phương Linh
Trần Cẩm

More videos from Nuôi Con

Nuôi Con
Nuôi Con
05/21/2018 at 07:19. Facebook
Cưng quá
#NuôiCon
Download facebook video Cưng quá 
 NuôiCon
FACEBOOK
Nuôi Con
Nuôi Con
05/21/2018 at 01:38. Facebook
Cưng quá
#NuôiCon
Download facebook video Cưng quá 
 NuôiCon
FACEBOOK
Lê Tuyết
Thu Hằng Nguyễn