Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url

Download facebook video Cả nhà coi lại cảnh e phải nhãy cầu Cai lậy Nhãy

Cả nhà coi lại cảnh e phải nhãy cầu Cai lậy ..Nhãy đi nhãy lại nhiều lần để quay các góc khác nhau ..
Để có được 2 cảnh dep nhat cho phim ngắn
E phải quay liên tục từ trưa tới chiều
Có dây bảo hiểm .. Nhung bị xiết rất chặt và đau lặm á
Embed Facebook Video
Video Loading ...
Download facebook video Cả nhà coi lại cảnh e phải nhãy cầu Cai lậy Nhãy
1700 likes - 58 comments

10/58 Top Comments

View all comments on facebook
Ý Nguyễn Lê
Lan Đài
Trân Minh
Hai Hợp
Traitim Lang le Buon
Viet Quang
Kim Mac Ngoc
Nguyễn Hồng
Kimthoa Huynh
Kimthoa Huynh

More videos from Phuong Thanh

Phuong Thanh
Phuong Thanh
12/12/2017 at 14:52. Facebook
Ct . Tết là hy vọng 2018
Download facebook video Ct   Tết là hy vọng 2018

.

FACEBOOK
Sài Gòn Tám
Cody Nguyen