Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url

Download facebook video Trời oi ông No g tát em ghê vá

Trời oi .. ông No g tát em ghê vá
Embed Facebook Video
Video Loading ...
Nhịp sống 24/7

Cảnh diễn mà Trương Thanh Long phải tát Phương Thanh mấy chục lần...
#Buongtaydi

121 likes - 3 comments

3 Top Comments

View comments on facebook
Toàn Thi
Tô Văn Kiệt
Ngoc Ha Nguyen