Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url
Lynk Lee
Lynk Lee
12/16/2016. Facebook

Download facebook video Phục mấy ông làm quảng cáo cho hãng này ghê :v

Phục mấy ông làm quảng cáo cho hãng này ghê! :v
.
Embed Facebook Video
Video Loading ...
Download facebook video Phục mấy ông làm quảng cáo cho hãng này ghê :v
337 likes - 22 comments

10/22 Top Comments

View all comments on facebook
Hieu Nguyen
Hứa Đoán
Ðào Trương
Đỗ Minh
Hoàng Huy
네다이
Vũ Duy Long
Nguyễn Vũ Tuấn
Tấn Sang Trương
Minh Phung

More videos from Lynk Lee

Lynk Lee
Lynk Lee
today at 03:00. Facebook
Run dễ sợ!
Download facebook video Run dễ sợ

Lấy chồng

FACEBOOK
Hoàng Dung
Lynk Lee
Lynk Lee
yesterday at 13:00. Facebook
Kể lại lần đầu hút thuốc hoặc ngửi thấy mùi thuốc lá của bọn bây nào? :v
Download facebook video Kể lại lần đầu hút thuốc hoặc ngửi thấy mùi thuốc lá

Lý do hút thuốc

FACEBOOK
Nguyễn Minh Tú
Hoàng Nguyễn
Lynk Lee
Lynk Lee
yesterday at 12:00. Facebook
Bạn muốn ôm ai nhất lúc này?
Download facebook video Bạn muốn ôm ai nhất lúc này

Bếu

FACEBOOK
Trần Ngọc Kỳ
Nguyễn Đình Phong
Lynk Lee
Lynk Lee
yesterday at 06:00. Facebook
Thật không vậy? Thế các ông cố kiếm đứa có tửu lượng cao nhé :v
Download facebook video Thật không vậy Thế các ông cố kiếm đứa có tửu lượng cao nhé :v

Tửu lượng đàn bà

FACEBOOK
Lê Hoàng Nam
Sy Sytrân
Lynk Lee
Lynk Lee
yesterday at 03:55. Facebook
Ai còn xem siêu nhân này không? :v
Download facebook video Ai còn xem siêu nhân này không :v

Siêu nhân

FACEBOOK
Hùng Trịnh
Phan Thanh Long
Lynk Lee
Lynk Lee
03/17/2018 at 12:00. Facebook
Ai đã muốn chồng con chưa nhỉ? :v
Download facebook video Ai đã muốn chồng con chưa nhỉ :v

Lấy chồng

FACEBOOK