Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url
Bí Kíp Yêu
Bí Kíp Yêu
07/19/2018 at 10:15. Facebook
Phạm Văn Thắng
Hoàng Yến
Bí Kíp Yêu
Bí Kíp Yêu
07/19/2018 at 10:00. Facebook
Lột tôm là xưa rồi, bây giờ phải yêu người con trai biết lột cua nhé
Download facebook video Lột tôm là xưa rồi bây giờ phải yêu người con trai biết lột cua nhé
FACEBOOK
Phạm Văn Thắng
Loan Nguyễn
Bí Kíp Yêu
Bí Kíp Yêu
07/19/2018 at 09:00. Facebook
Chỉ cần em nói “Em muốn” là anh sẽ sẵn sàng làm tất cả
Download facebook video Chỉ cần em nói “Em muốn” là anh sẽ sẵn sàng làm tất cả
FACEBOOK
Vũ Hồng Mai
Tam Do