Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips: Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url
Bí Kíp Yêu
Bí Kíp Yêu
08/19/2017 at 13:15. Facebook
Rồi một ngày, bạn sẽ gặp được một người biết hết tất cả những khuyết điểm của bạn nhưng vẫn chấp nhận nó :)
Download facebook video Rồi một ngày bạn sẽ gặp được một người biết hết tất
FACEBOOK
Nguyễn Mai
Ken Bin