Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url
Hơi bị liều nhưng mà cả chủ cả chó đều giỏi quá đi!!!!
Download facebook video Hơi bị liều nhưng mà cả chủ cả chó đều giỏi quá đi

Ninja dog

FACEBOOK
Vy Lê
Le Trang Le
đây đúng kiểu khóa mõm :))
Download facebook video đây đúng kiểu khóa mõm :

Chú voi con

FACEBOOK
Meghan Hecht
Zoe Chau