Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url
Highlight những pha bóng đáng nhớ của của offline Vòng Chung kết Quốc Gia Ultimate Team Tournament 2017.
Anh em nhấn vào hình để xem thêm nhé.
Download facebook video Highlight những pha bóng đáng nhớ của của offline Vòng Chung kết

FIFA Online 3 - Ultimate Team Tournament 2017 - Highlight

Thanh Tình
Nguyễn Minh Hiếu