Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url
Xanh Boutique
Xanh Boutique
11/22/2017 at 06:15. Facebook
Đổi gió, làm đôi búp bê cho dịu dàng cái anh em nhỉ
Giày sẵn rồi chỉ việc chọn size thôi, hihi
Download facebook video Đổi gió làm đôi búp bê cho dịu dàng cái anh em nhỉ

Giày búp bê XGA113

FACEBOOK