Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips: Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url
Xanh Boutique
Xanh Boutique
yesterday at 11:33. Facebook
#280k cho em này nha,
Bọn em có sao quay vậy, bà con cô bác nhận hàng mà sai cứ back lại cho em thoải mái nà nà nà ;)))))
Download facebook video 280k cho em này nha Bọn em có sao quay vậy
FACEBOOK
Mai Chi