Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url
Kien Nguyen
Kien Nguyen
12/09/2018 at 10:51. Facebook
Quy Nguyen
Vương Én
Lương tháng 11 về làm mình thấy lạnh như
Download facebook video Lương tháng 11 về làm mình thấy lạnh như

BỨC TƯỜNG – THÁNG 12 | Official Music Video

FACEBOOK
Kieu Anh Nguyen
Le Ngoc Thuy