Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url
Euronews Persian
Euronews Persian
yesterday at 17:55. Facebook
کمیسیون اروپا در حال حاضر از میان شرکت‌های ایرانی، تنها به هواپیماهای ماهان ایر و قشم و تعدادی از پروازهای ایران ایر مجوز پرواز بر فراز کشورهای عضو اتحادیه را می دهد.
بیشتر بخوانید:[ Bit.ly Link ]
Download facebook video کمیسیون اروپا در حال حاضر از میان شرکت‌های ایرانی، تنها به هواپیماهای ماهان ایر

سخنگوی کمیسیون اروپا به یورونیوز: پرواز تمام هواپیماهای «آسمان» در اروپا ممنوع است

Euronews Persian
Euronews Persian
yesterday at 16:51. Facebook
نقش صلح و امید بر دیوارهای کابل
جزییات بیشتر: [ Bit.ly Link ]
Download facebook video نقش صلح و امید بر دیوارهای کابل

نقش صلح و امید بر دیوارهای کابل

FACEBOOK
Euronews Persian
Euronews Persian
yesterday at 13:59. Facebook
مقررات جدید بانکی در اروپا چه فایده ای برای شهروندان دارد؟ بیشتر بخوانید: [ Bit.ly Link ]
Download facebook video مقررات جدید بانکی در اروپا چه فایده ای برای شهروندان دارد؟ بیشتر بخوانید:

پازل اتحاد بانکی در اروپا چه زمانی کامل خواهد شد؟

FACEBOOK
Euronews Persian
Euronews Persian
yesterday at 12:36. Facebook
روایت دختر پرسپولیسی از رفتن به «آزادی»: لحظه ورود گریه‌ ام گرفت
اطلاعات بیشتر: [ Bit.ly Link ]
Download facebook video روایت دختر پرسپولیسی از رفتن به «آزادی»: لحظه ورود گریه‌ ام گرفت

روایت دختر پرسپولیسی از رفتن به «آزادی»: لحظه ورود گریه‌ ام گرفت

FACEBOOK