Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url
À *tink tink* đây rồi!
Lòng toàn là bồi hồi,
Vừa nhắc đã được luôn,
*tink tink* như mong muốn!
Nhanh tay open inbox ra!
Download facebook video À tink tink đây rồi Lòng toàn là bồi hồi Vừa nhắc

Ngày Tuyệt Vời!!! (Dòng Thời Gian Parody)

FACEBOOK
Quách KaKá
Vũ Anh Ngọc