Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url
Cái ngày khó quên
Cái ngày cả làng hóng 12h trưa ở kênhVTV6 để xem Noo Phước Thịnh là ai và vì sao mk lại thần tượng đến như vậy cuối cùng thì ở nhà bị cúp điện
Download facebook video Cái ngày khó quên Cái ngày cả làng hóng 12h trưa ở

BỮA TRƯA VUI VẺ SỐ 142 | NOO PHƯỚC THỊNH | 09/06/2017 | VTV GO

FACEBOOK