Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url
Nguyễn Minh Tâm
Nguyễn Minh Tâm
01/13/2018 at 12:33. Facebook
Tao là IT cơ mà coi đéo hiểu gì!! Thề :))
Download facebook video Tao là IT cơ mà coi đéo hiểu gì Thề :

KHÔNG SAO ĐÂU | TRỊNH THĂNG BÌNH | OFFICIAL MV

FACEBOOK
Nga Nguyễn