Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url
Cù Mỹ Yên
Cù Mỹ Yên
07/20/2018 at 12:11. Facebook
Dương Triệu
Yến Trương
Cù Mỹ Yên
Cù Mỹ Yên
yesterday at 04:55. Facebook
Dù coi ik coi lại nhiều lần .nhưg t vẫn còn nghẹn ở đâu đó ..Hạnh phúc
Download facebook video Dù coi ik coi lại nhiều lần nhưg t vẫn còn nghẹn ở đâu đó Hạnh phúc

Khoảnh khắc U23 Việt Nam đánh bại Qatar tiến vào Chung kết

FACEBOOK
Nguyễn Lan