Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url
Điểm phát quà : Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể ( Cộng đoàn PLEIKU.
Download facebook video Điểm phát quà : Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Cộng đoàn PLEIKU

KZ 77 - Chuyến Đi Từ Thiện (Phần 4) 17/6/2017

FACEBOOK
Nguyễn Ngọc Thanh posted on 09/07/2017
Download facebook video Nguyễn Ngọc Thanh posted on 09/07/2017

Tươi

Buông bỏ để hạnh phúc phần 3.😃😃😃

FACEBOOK