Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url
Ngày trước thì muốn mau mau chóng chóng tốt nghiệp

Đến khi bị trục xuất rồi lại nhớ nhung thật ý :'(

Những ngày rồ ga như điên để kịp giờ lên lớp mà vẫn trễ =)))

Kỉ lục đi muộn, trừ hạnh kiểm, gọi điện về gia đình, viết bản kiểm điểm vân vân và mây mây mà vẫn không sửa được cái tính lầy :v
Download facebook video Ngày trước thì muốn mau mau chóng chóng tốt nghiệp

Flycam Chuyên Lào Cai

FACEBOOK
Trần Việt Hưng