Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url
Ải bắc quân thù kinh vó ngựa
Giáp vàng khăn trở lạnh đầu voi
Chàng ơi, điện ngọc bơ vơ quá
Trăng chếch ngôi trời bóng lẻ soi

Verse:
Chiêng cồng khua, trống vang trời, thề mang thân này dâng núi sông không lùi bước
Một lòng sinh tử vì nước non giành tự do
Thay phục tang, giáp thân đồng, ngồi lưng voi duyệt binh xuất quân oai Lạc tướng
Nguyện lòng phục quốc thù sát phu đòi công lý

Chorus:
Muôn... View more »
Download facebook video Ải bắc quân thù kinh vó ngựa Giáp vàng khăn trở lạnh

Tiếng Trống Mê Linh - An Nam Band // Tập 5 vòng Vượt Tường | The Band - Ban Nhạc Việt 2017

FACEBOOK